Γενικά για τα βότανα

Γενικά «Η τροφή σου είναι το φάρμακό σου και το φάρμακό σου η τροφή σου», Ιπποκράτης Τα βοτανα χρησιμοποιούνται από τα αρχαία χρόνια ώς θεραπευτική αγωγή, ηρεμιστικά ή και τονωτικά Read More